hotel atmosfer bydgoszcz

#RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Rodo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kto jest administratorem danych osobowych Gości hostelu?

Administratorem Państwa danych osobowych jest TOMASZEWSKI DARIUSZ B & B, ul.Żupy, nr 2, 85-026 Bydgoszcz NIP: 554 007 92 32

 Jakie są cele przetwarzania danych osobowych Gości hostelu?

Celem dla których Hostel przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich i / lub dodatkowych usług dostępnych w ofercie Hostelu. Ponadto, celem przetwarzanie danych osobowych przez Hostel jest:

1. Dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hostel w związku z poniesioną przez Hostel szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Hostelu

2. Udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych

3. Zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hostelu

W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Hostel przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.
Ponadto Hostel przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hostelu w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hostelu i innym osobom przebywającym na terenie Hostelu.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa pozyskanych przez Hostel jest umowa o świadczenie usług hotelarskich i / lub dodatkowych usług dostępnych w ofercie Hostelu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Hostelu informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości hostelu jest usprawiedliwiony cel Administratora.

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Hostel dane osobowe może przekazać w razie uzasadnionej potrzeby następującym kategoriom podmiotów:

1. Firmom świadczącym usługi wsparcia IT hostelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,

2. Firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,

3. Firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej.

4. Firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

1. Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hostelu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,

2. Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,

3. Dane osobowe pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane do momentu nadpisania na nich nowych nagrań, zostając w ten sposób trwale usunięte.

Jakie są prawa Gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hostelu. Ponadto Hostel udostępnia adres: bb.tom@wp.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każdy Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy Hostel będzie przekazywał dane osobowe poza obszar Unii Europejskiej?

Nie, Hostel nie zamierza przekazywać danych poza ten obszar.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym?

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adres zamieszkania jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Hostelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?

Nie. Hostel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

DOŚWIADCZ RELAKSU NA KTÓRY ZASŁUGUJESZ

  • AtmosferA
  • 85-026 Bydgoszcz; ul.Żupy 2
  • NIP: 554-007-92-32
  • +48 601 625 051; +48 601 688 686
  • bb.tom@wp.pl
English

Zadzwoń